BURN-OUT PROGRAMMA

Stress kan ook minder effectief zijn. Bijvoorbeeld bij een constant hoge werkdruk of bij privé-spanningen. De spanning verdwijnt niet meer, de rek raakt eruit. Deze stress is niet gezond en kan leiden tot overbelasting en uitputting. Met als mogelijk gevolg een burn-out.

Burn-out is een gevoel van helemaal leeg of op zijn, door het aanhoudend overschrijden van grenzen. De batterij is leeg en het lukt simpelweg niet meer deze (snel) op te laden. Door langdurig meer te doen dan je aankunt, raakt het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord. Er kunnen zich verschijnselen voordoen van vervreemding ten opzichte van anderen en van verminderd vertrouwen in persoonlijk kunnen. Zo eindigt 40% van de burn-out gevallen in arbeidsongeschiktheid.

Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werkgerelateerd probleem. De ervaring leert echter dat klachten ontstaan door een combinatie van factoren die mensen uit balans brengen.

Goede begeleiding is erg belangrijk om langdurig verzuim en wia-intrede te voorkomen of te minimaliseren.

De investering in een traject verloopt meestal via de werkgever.