DENKSTIJLENANALYSE (DSA) VOOR BEDRIJVEN

Denkstijlenanalyse (DSA) is een analyse die inzichtelijk en begrijpelijk maakt waarom uw medewerkers soms vastlopen en in andere situaties juist goed presteren. DSA meet niet wat men denkt, maar hoe men denkt.

Met DSA helpen wij u om de persoonlijke kwaliteiten van uw medewerkers te benutten, beperkingen te overwinnen, conflicten op te lossen en situaties op te zoeken waarin men van nature floreert. Het bespreken van de resultaten werkt inzichtgevend en levert vrijwel automatisch ideeën op voor de persoonlijke leerdoelen.

Denkstijlen zijn meetbare stijlen met bijbehorende waarden, criteria en gedrag. Voorbeelden van denkstijlen zijn bijvoorbeeld: richt ik mijn aandacht op zaken die goed gaan of ben ik juist gericht op alles wat verkeerd gaat? Heb ik het idee dat ik op mijn omgeving invloed kan uitoefenen of is het juist omgekeerd, etc.

Samen geven deze denkstijlen een duidelijk beeld van een persoonlijke, unieke denkstijl. Overigens kan men in verschillende situaties heel verschillend denken. Op het werk wordt wellicht een andere denkstijl gehanteerd dan wanneer men met een hobby of kinderen bezig is. Daarom meet DSA altijd de denkstijl voor een bepaalde situatie. Aan de hand van de resultaten is te bepalen wat de sterke en zwakke punten tijdens deze situatie zijn. Dit geeft praktische aanknopingspunten voor gerichte verandering.

Samen gaan we na, welke denkstijlen het beste in bepaalde situaties te gebruiken zijn. Bovendien helpen wij met het bepalen van welke denkgewoonten er gaan veranderen, en in welke richting. Uitgangspunt is het werken vanuit een positieve invalshoek en vanuit de eigen mogelijkheden.