Kwaliteit

 1. VIT

  Vereniging Integrale Therapeuten

  Mw M.L.M. van der Zanden is ingeschreven onder lidcode 334.09.A in het register van de Vereniging van Integraal Therapeuten en voldoet aan de registratie-eisen voor VIT therapeuten integratieve psychotherapie voor volwassenen.

  De VIT is een vereniging met therapeuten die werken in de complementaire alternatieve geestelijke gezondheidszorg. Zij waarborgt de kwaliteit van de hulpverlening op basis van duidelijke geformuleerde kwaliteitseisen op het gebied van kennis, persoonlijke ontwikkeling en praktijkvoering. De beroepsorganisatie is ISO - gecertificeerd op de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015.

 2. RBCZ

  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

  Mw M.L.M. van der Zanden is in het RBCZ-register als registertherapeut BCZ®onder licentienummer 103116R en is hiermee onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

  De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complemenaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op minimaal HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 3. AVAR

  Algemeen Visitatie Advies en Registratiebureau

  De Praktijkvisitatie onder nummer 231911 en de op te volgen procedures van Mw M.L.M. van der Zanden en Praktijk voor Psychische Zorg zijn positief beoordeeld en in overeenstemming bevonden met de eisen en processen beschreven in het visitatieprotocol van de RBCZ en de praktijkeisen gesteld door de VIT.

  AVAR is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties.

 4. SCAG

  Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

  Mw M.L.M. van der Zanden is ingeschreven in het SCAG register onder nummer 11490 en voldoet hiermee aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg is een gespecialiseerde geschilleninstantie die ervoor zorgt dat alle cliënten kunnen rekenen opzorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten.

© 2009 Parktijk voor Psychische Zorg, Alle Rechten Voorbehouden