MONIQUE VAN DER ZANDEN

 Kennismaking

Monique van der ZandenMonique is na haar studie Psychologie en Communicatie begonnen met haar Praktijk voor Psychische Zorg. In het werkveld bezoekt en begeleidt ze emotionele gezonde mensen. Dit zijn mensen zonder een psychische stoornis, maar helaas wel vaak met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen.

Problematiek steekt de kop op als er situatie veranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk, enzovoorts. Monique werkt doelgericht aan het verlagen van de stress van de cliënt. Hierdoor zullen klachten van de cliënt afnemen en de persoonlijke effectiviteit toenemen.

Een greep uit haar werkveld:

  • Praktijk voor Psychische Zorg (eigen praktijk),werkzaam als ambulant psychosociaal therapeut
  • Consendo, praktische uitvoerder levensexecuteur en emotionele begeleiding
  • Bedrijfsleven, HR adviseur, begeleider ziekteverzuim en vertrouwenspersoon
  • Gemeente: verzuimcontroleur en psychosociaal therapeut

Ze is bekend met de DSM-IV. Ze kent haar grenzen van haar kunnen en zal bij ernstige AS I- en AS II- problematiek doorverwijzen via de huisarts en naar GGZ-instellingen.

Accreditaties en registraties

AGB-code Praktijk : 90017132
AGB-code Zorgverlener : 90038610 M.L.M. van der Zanden
VIT registratie A-lid : 334.09.A vakgroep Integratieve Psychotherapie
RBCZ (HBO registratie) : 103116R vakgroep Natuurgeneeskunde, registertherapeut®.
SCAG  

VIT Vereniging Integrale Therapeuten
Beroepsvereniging voor integrale therapeuten

RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
HBO register

SCAG Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Onafhankelijk geschillencommissie voor onvrede of klachten